הנאה מכתרה של תורה ממלגת כולל

תגיות:

שאלה:

אדם שמקבל מלגה מהכולל האם נחשב שנהנה מכתרה של תורה?

תשובה:

לא.

בהרחבה:

ברבותינו הקדושים מובא שכאשר אדם לומד תורה ומזכה אחרים להחזיק בידו, הנה על ידי לימוד התורה של הלומד גורם להציל את המחזיקים בידו מן החטאים והעוונות ואף מן הרהורי העבירות. מה גם שללימוד תורה שבכולל ישנה מעלה יתירה של תלמוד תורה דרבים דאלימא זכותייהו, ומעלתו גדולה עד אין קץ, ואשר על כן נכון הדבר לקבל תמיכה מהנהלת הכולל ולא להימנע מזה בשום אופן, והנמנע מלקבל מהנהלת הכולל מפני שחושש שנהנה בזה מכתרה של תורה טעות גדולה בידו ואין רוח חכמים נוחה הימנו.
מקור: (חלב הארץ – חלק ג עמוד שפז)
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00