שאלה:

האם יש ענין ללמוד הלכות ברכות?

תשובה:

ודאי, ומצוה גדולה עד מאוד.

בהרחבה:

, ובפרט שנושא זה הוא רחב ידים מאוד, ופעמים יכול להתבלבל, והטעות מצויה בבני אדם לכן יש ללמוד נושא זה בעיון ובחשק גדול
מקור: בגמ' בבא קמא (ל.) איתא, אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכות. וביאר החפץ חיים (ליקוטי אמרים פ"ט) שרב יהודה הזהיר מצד דיני נזיקין מפני שכך היה בדורם, ורבא אמר מצד האבות הקדושים שצריך לדבוק בדרך זו, וגם בענין ברכות שח"ו לא יהיה גוזל מלפני ה' יתברך.
בצור ירום - כריכה רכה (17 חלקים)
מבצע!
בצור ירום – כריכה רכה (17 חלקים)
המחיר המקורי היה: ₪510.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪460.00.
מסילות פב
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים כא-כה
המחיר המקורי היה: ₪185.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.
ירום ונישא - 4 כרכים
מבצע!
ירום ונישא – 4 כרכים
המחיר המקורי היה: ₪260.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.00.
ספר מנגן הרב יורם
מבצע!
ספר מנגן – הרב יורם אברג'ל
המחיר המקורי היה: ₪120.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪99.00.
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.