יעלה ויבוא בראש חודש

שאלה:

מי ששכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון מה דינו?

תשובה:

אין מחזירין אותו.

בהרחבה:

מזכירים יעלה ויבוא בברכת המזון, ואם שכח ולא אמרו, אם נזכר אחר שחתם ברוך אתה ה' בונה ירושלים, יאמר בלי שם ומלכות 'ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון' וימשיך ברכה רביעית. אבל אם נזכר אחר שהתחיל ברכה רביעית, אינו חוזר, אך טוב שאחר שאמר הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה יאמר שם יעלה ויבוא.
מקור: (שו"ע סימן תכד)
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
לוח שנה ה'תשפ"ב מהודר
9.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00