נוכחות בני הבית בשעת ההדלקה

שאלה:

האם בני הבית חייבים להיות נוכחים בשעת ההדלקה?

תשובה:

מעיקר הדין אין חובה שבני הבית כולם יהיו בשעת ההדלקה. אמנם, מהיות טוב ראוי שכולם יהיו באותה שעה, ואף ישהו מעט סביב נרות החנוכה.

בהרחבה:

כן מתבאר מדברי רבינו מאיר המעילי בספר המאורות (מגילה יט: עמוד שכח), שהאשה מוציאה את האנשים בהדלקת נר חנוכה, כי אין צורך שיהיו שם בעת ההדלקה. וכ"כ רבנו עובדיה בספרו חזו"ע (חנוכה, ע"מ קמה ד"ה ודע), ע"ש. עוד מצינו ראיה לזה בספר המצות (הל' חנוכה דף רנ ע"ד) ומכל מקום נכון להדליק בעוד בני הבית נעורים. עכ"ל. ומוכח מדברי הסמ"ג שאין זה לעיכובא, ואם יכולים להיות עימו בשעת ההדלקה מוטב ואם לאו ידליק כהרגלו בברכות.
מקור: ספר המאורות (מגילה יט: עמוד שכח), חזו"ע (חנוכה, ע"מ קמה ד"ה ודע), ע"ש.
בצור ירום - כריכה רכה (17 חלקים)
מבצע!
בצור ירום – כריכה רכה (17 חלקים)
המחיר המקורי היה: ₪510.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪460.00.
מסילות פב
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים כא-כה
המחיר המקורי היה: ₪185.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.
ירום ונישא - 4 כרכים
מבצע!
ירום ונישא – 4 כרכים
המחיר המקורי היה: ₪260.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.00.
ספר מנגן הרב יורם
מבצע!
ספר מנגן – הרב יורם אברג'ל
המחיר המקורי היה: ₪120.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪99.00.
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.