נטילת ידים ליד המיטה

תגיות:

שאלה:

מי שאין לו מים לנטילת ידים ליד המיטה כיצד עדיף שינהג?

תשובה:

המחמיר ליטול ידיו סמוך למיטתו ואירע שאין לו מים עדיף שילך פחות פחות מארבע אמות, מאשר ימהר לרוץ למים.

בהרחבה:

רבו השיטות בזה: יש שטענו כיון שכל הבית כד' אמות יכול לילך כרגיל, וי"א שירוץ מהר עד הכיור, וי"א אדרבה ילך פחות פחות מד' אמות.

מקור: (שו"ת שאול שאל סימן א)
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
לוח שנה ה'תשפ"ב מהודר
9.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00