קטן בבית הכנסת

שאלה:

האם קטן יכול להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת?

תשובה:

לכתחילה לא ידליק משום כבוד ציבור ואם דליק אין צריך לכבותה ולחזור ולהדליקה.

בהרחבה:

עיין בדברי רבנו עובדיה בחזו"ע (חנוכה ע"מ נא) שכתב, וז"ל: אלא דלגבי הדלקת נ"ח בבית הכנסת שהוא רק משום פרסומי ניסא יש מקום להקל כמ"ש הרב זבחי צדק. אלא דלפי מ"ש מרן הב"י (ס"ס תרעא), שתיקנו להדליק נ"ח בבית הכנסת מפני האורחים שאין להם בית להדליק בו, ושכן כתב הכל בו. וכ"כ הלבוש, נראה שאין להתיר לקטן להדליק נ"ח בבית הכנסת. וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' סה).
מקור: חזו"ע (חנוכה ע"מ נא). שו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' סה).
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00