קטן בהדלקת נרות ההידור

שאלה:

האם קטן יכול להדליק את נרות ההידור?

תשובה:

מותר ואף מצות חינוך יש בזה

בהרחבה:

אחר שהדליק בעל הבית נר החיוב, מותר לתת לאחד מבניו הקטנים שהגיע לחינוך להדליק נרות ההידור, כדי לחנכו במצות. ונר השמש רשאי ליתן להדליקו אפילו לבן שלא הגיע לחינוך. וכן כתב הגר"ח פלאג'י בספר מועד לכל חי (סי' כז אות לו) בזה"ל: מה שנותן בעה"ב לבניו הקטנים להדליק שאר הנרות מן המהדרין, אין קפידא, כיון שכוונתו לחנכם במצות ולשמחם. ע"כ. בספר בן איש חי (פרשת וישב סעיף יח) כתב, וז"ל: טוב ליתן להדליק לאחד מבניו כדי לחנכם במצות, לפי שגם בנר הנוסף יש קצת מצוה, אבל לא יתן להם להדליק מנרות החיוב, ודלא כמאן דהתיר בזה. עכ"ל. ונראה, שזו כוונת הבא"ח שהרי כתב שגם בנר הנוסף יש קצת מצוה, והרי בנר השמש אין מצוה כלל ועיקר.
מקור: מועד לכל חי (סי' כז אות לו). בן איש חי (פרשת וישב סעיף יח)
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00