שאלה:

העושה מרקחת מקליפות של תפוזים עם דבש מה ברכתו?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו. ואם בירך העץ או האדמה יצא.

בהרחבה:

נחלקו בזה רבותינו האם יש לקליפות חשיבות כמו הפרי או לא, יש רצו לטעון שהקליפות כדין גרעיני הפירות החייבים בערלה ולכן ברכת הקליפות כברכת הפרי, אמנם יש שחלקו על סברא זו. שהרי בענין התוז עיקר הגידול הוא לשם הפרי ולא לשם הקליפה ולא דמי לגרעיני הפירות
מקור: כתב המגן אברהם (סימן ר"ב ס"ק י"ז), שעל קליפות התפוז יש לברך בורא פרי העץ, דדמי לגרעיני הפירות. וכ"פ בשו"ת פנים מאירות (ח"א סימן ס"ה). והמאמר מרדכי (סימן ר"ד סק"י). ובספר ערוך השולחן (סימן ר"ב סעיף ל'). אמנם עיין לדברי הרב באר היטב (סימן רב ס"ק יג), שעל קליפות מאראנצין (קליפות תפוחי זהב) מרוקחים בדבש, מברכים שהכל. וכן נוהגים בכל מדינות ישמעאל. וכן כתבו העולת תמיד (סי' רג סק"ד), והאליה רבה (סי' רג סק"ב). ובחזון עובדיה (ברכות עמוד ק"ל) כתב על דבריהם, וה"ט משום דלא נטעי להו אינשי בשביל הקליפה, ועל הרוב משליכים אותה. וכן עיקר שברכתם שהכל.
בצור ירום - כריכה רכה (17 חלקים)
מבצע!
בצור ירום – כריכה רכה (17 חלקים)
המחיר המקורי היה: ₪510.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪460.00.
מסילות פב
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים כא-כה
המחיר המקורי היה: ₪185.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.
ירום ונישא - 4 כרכים
מבצע!
ירום ונישא – 4 כרכים
המחיר המקורי היה: ₪260.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.00.
ספר מנגן הרב יורם
מבצע!
ספר מנגן – הרב יורם אברג'ל
המחיר המקורי היה: ₪120.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪99.00.
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.