קריאת מגילה בשבת

שאלה:

כשחל פורים בשבת מדוע אין קורים את המגילה?

תשובה:

גזירה שמא יטלטלנה ד' אמות ברשות הרבים, הלכך יש עליה תורת מוקצה.

בהרחבה:

גזרו חז"ל שלא לקרות המגילה בשבת כי הכל חייבים בקריאתה ואין הכל בקיאים בקריאתה, גזירה שמא יטלנה בידו ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים, או שיעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים, ויוליכנה אצל בקי לקרות בה. ועוד שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה לקבל המתנות לאביונים וזה אי אפשר בשבת.
מקור: (ילקוט יוסף – פורים עמוד שצה)
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00