לזכרון עולם

נר נשמה שנתי ליקיריכם

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

לעילוי נשמת

רות בת הלל

למשפחת מסטבאום

נלב"ע י"ג כסלו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

סעדה בת רחל

למשפחת דנינו

נלב"ע כ"ט אב תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

נורית בת פהימה

למשפחת שלום

נלב"ע ב בתמוז התשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

נורית בת פהימה

למשפחת שלום

נלב"ע ב בתמוז התשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יעקב בן נדרה ויפת

למשפחת כהן

נלב"ע 16.6.2023

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

ישראל מרדכי בן אברהם יוסף

למשפחת פז

נלב"ע ה טבת

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יעקוב בן יהודה

למשפחת מורגנשטיין

נלב"ע יז שבט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

ריבקה בת אליעזר

למשפחת מורגנשטיין

נלב"ע כח תישרי

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רחל בת קלימה מרים

למשפחת מדר

נלב"ע כ"ה כסלו תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: