לזכרון עולם

נר נשמה שנתי ליקיריכם

לעילוי נשמת

גבריאל יהודה בן אירן

למשפחת מימון

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רחל בת מננה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רבי ישראל בן רבי מסעוד

למשפחת אבוחצירא

נלב"ע ד' שבט ה'תשמ"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

שרה בת אסתר (סתיר)

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: