לזכרון עולם

נר נשמה שנתי ליקיריכם

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

לעילוי נשמת

אמיר יחזקאל בן פראנג

למשפחת צדקאתי

נלב"ע י״ט כסלו תשפ״ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יוסף בן חסיבה ומרדכי

למשפחת אבינועם בן חיים

נלב"ע ל'- תשרי - תשפ"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רות בת הלל

למשפחת מסטבאום

נלב"ע י"ג כסלו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

סעדה בת רחל

למשפחת דנינו

נלב"ע כ"ט אב תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

נורית בת פהימה

למשפחת שלום

נלב"ע ב בתמוז התשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

נורית בת פהימה

למשפחת שלום

נלב"ע ב בתמוז התשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יעקב בן נדרה ויפת

למשפחת כהן

נלב"ע 16.6.2023

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

ריבקה בת אליעזר

למשפחת מורגנשטיין

נלב"ע כח תישרי

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: