לזכרון עולם

נר נשמה שנתי ליקיריכם

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

לעילוי נשמת

ישראל מרדכי בן אברהם יוסף

למשפחת פז

נלב"ע ה טבת

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יעקוב בן יהודה

למשפחת מורגנשטיין

נלב"ע יז שבט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

ריבקה בת אליעזר

למשפחת מורגנשטיין

נלב"ע כח תישרי

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רחל בת קלימה מרים

למשפחת מדר

נלב"ע כ"ה כסלו תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אביבה בת נינה

למשפחת בר זאב בוסתנאי

נלב"ע ב' טבת תשפ"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יגאל מרלי בן טלשוורק

למשפחת מנגסטו

נלב"ע טו" חשוון

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

תמר בת סעדה

למשפחת דנינו - עדרי

נלב"ע י"ד אייר תשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אילן בן סעדה

למשפחת דנינו

נלב"ע ח' סיון תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: