לזכרון עולם

נר נשמה שנתי ליקיריכם

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

לעילוי נשמת

אביבה בת נינה

למשפחת בר זאב בוסתנאי

נלב"ע ב' טבת תשפ"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יגאל מרלי בן טלשוורק

למשפחת מנגסטו

נלב"ע טו" חשוון

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

תמר בת סעדה

למשפחת דנינו - עדרי

נלב"ע י"ד אייר תשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אילן בן סעדה

למשפחת דנינו

נלב"ע ח' סיון תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

גבריאל יהודה בן אירן

למשפחת מימון

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רחל בת מננה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רבי ישראל בן רבי מסעוד

למשפחת אבוחצירא

נלב"ע ד' שבט ה'תשמ"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

שרה בת אסתר (סתיר)

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: