פדיון נפש

הפדיון יערך על ידי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
במקרים דחופים נא להתקשר לטלפון 08-37-40-200

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
אם בחרתם 'תשלומים' - הסכום מתחלק אוטומטית למספר החודשים שבחרתם
ולכן יופיע הסכום שיחויב כל חודש, לפי מספר החודשים שבחרתם (ולא סך כל התרומה)
אנא וודאו זאת לפני שאתם ממשיכים
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)