פדיון נפש

הפדיון יערך על ידי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
במקרים דחופים נא להתקשר לטלפון 08-37-40-200

פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)