שו"ת הלכה

סדר נעילת וקשירת נעלים

שאלה:

כיצד סדר נעילת המנעלים וקשירתם, ומנעלים שאין להם קשירה. ומה דין איטר יד?

תשובה:

ינעל מנעל ימין ראשון ולא יקשרנו, ואח"כ ינעל של שמאל, ויקשור של שמאל, ויחזור ויקשור של ימין. מנעלים בלי קשירה - ינעול ימין תחילה, וכן הדין באיטר יד. ואיטר רגל וכל שכן איטר יד ורגל ינעל ויקשור ימין תחילה.

להרחבה...

נטילת ידים ליד המיטה

שאלה:

מי שאין לו מים לנטילת ידים ליד המיטה כיצד עדיף שינהג?

תשובה:

המחמיר ליטול ידיו סמוך למיטתו ואירע שאין לו מים עדיף שילך פחות פחות מארבע אמות, מאשר ימהר לרוץ למים.

להרחבה...

חולצה עם שמש, ירח או כוכבים

שאלה:

האם מותר לקנות חולצות או סדינים וכדומה שמצוייר עליהם שמש או לבנה או כוכבי השמים?

תשובה:

אסור לקנות סדינים וכדומה שמצוייר בהם חמה או לבנה או כוכבים.

להרחבה...

קריאת תהלים לנשים בלילה

שאלה:

האם מותר לאשה לקרא תהלים בלילה?

תשובה:

כן.

להרחבה...

סדר קביעת המזוזה

שאלה:

האם יש חשיבות בסדר קביעת המזוזות?

תשובה:

כן.

להרחבה...

מיקום קביעת המזוזה

שאלה:

היכן נקבעת המזוזה, ומה הדין בשער גבוה ?

תשובה:

יש לקבוע את המזוזה לכתחילה בתחילת שליש העליון.

להרחבה...

חיוב נשים בתפילה

שאלה:

מהיכן למדו רבותינו ז"ל, שנשים חייבות להתפלל?

תשובה:

לומדים זאת מתפילת חנה, כמו שכתוב: 'ותתפלל חנה וכו'', מכאן אנו למידין שנשים חייבות בתפלה.

להרחבה...

קינוח בבית הכסא

שאלה:

באיזה יד מקנח והטעם, ומה דין איטר שכל מעשיו ביד שמאל?

תשובה:

מקנח בשמאל, ואיטר יד מקנח בימין.

להרחבה...

ההבדל בין מודה אני לאלהי נשמה

שאלה:

מה הטעם שתיקנו לומר אלהי נשמה, קודם התפלה. אם בשביל שיודה לה', שהחזיר נשמתו, הרי כבר אמר, בקומו מן המטה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים וכו'?

תשובה:

כדי להזכיר לנו שמטרת בריאתנו, ונתינת הנשמה בתוכנו היא בשביל עבודת ה', והתפילה נקראת עבודה כידוע.

להרחבה...

מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00
מבצע!
דיסקים
2.50