סינון לפי תגיות:

תגיות שות הלכה

שו"ת הלכה

חומץ

שאלה:

השותה חומץ מחמת שחושש בגרונו או בשיניו, מה מברך?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

להרחבה...

גידולי מים

שאלה:

בדיעבד אם בירך על גידולי מים אדמה?

תשובה:

יצא

להרחבה...

גידולי מים

שאלה:

האם יש לחוש לפירות הנמצאים בשווקים שהינם מגידולי מים?

תשובה:

לא

להרחבה...

גידולי מים

שאלה:

מה מברכים על פירות הבאים מגידולי מים?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

להרחבה...

עציץ שאינו נקוב

שאלה:

פירות או ירקות הגדלים בעציץ שאינו נקוב, האם ברכתם משתנה?

תשובה:

לא, ומברכים עליהם כברכתם.

להרחבה...

עשבי טיבול

שאלה:

מה מברכים על עשבי טיבול?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

להרחבה...

חסה

שאלה:

מה מברכים על חסה?

תשובה:

בורא פרי האדמה

להרחבה...

מרק סולת

שאלה:

מה מברכים על מרק סולת?

תשובה:

בורא מיני מזונות

להרחבה...

מי שעורים

שאלה:

מה מברכים על מי שעורים (בירה)?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

להרחבה...

עלי גפן

שאלה:

מה מברכים על עלי גפן?

תשובה:

בורא פרי האדמה.

להרחבה...

לבבות דקל

שאלה:

מה מברכים על לבבות דקל?

תשובה:

בורא פרי האדמה ואם בירך שהכל יצא אך אם בירל בורא פרי העץ לא יצא.

להרחבה...

מלח

שאלה:

מה מברכים על המלח?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

להרחבה...