פדיון קופת הצדקה

מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מברך בכל שבת מברכים, בזמן קריאת התהלים בהשכמה
את כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)