פדיון קופת הצדקה

מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מברך בכל שבת מברכים, בזמן קריאת התהלים בהשכמה
את כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
אם בחרתם 'תשלומים' - הסכום מתחלק אוטומטית למספר החודשים שבחרתם
ולכן יופיע הסכום שיחויב כל חודש, לפי מספר החודשים שבחרתם (ולא סך כל התרומה)
אנא וודאו זאת לפני שאתם ממשיכים
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)