תיקון שובבים

תיקון השובבי"ם בבית המדרש המאיר לארץ

על פי הקבלה, בתקופת השובבי"ם נותן לנו ה' יתברךהזדמנות נוספת לפתוח דף חדש, לבן ונקי.


כאן ניתן לשלוח שמות ל- 'תיקון שובבי"ם'
שמקיים מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א בשבועות אלו.

שם מלא עבור התיקון:
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
שם מלא עבור התיקון:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי:

הטופס מיועד למסירת שם אחד, למסירת שמות נוספים ניתן למלא את הטופס פעם נוספת.
סכום השותפות עבור התיקון בכל שבוע בסך 180 ₪,
להפצת תורת אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א. ברוכים תהיו!

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

מה זה תיקון השובבים?

בשבועות אלו קוראים בתורה את הפרשיות: שמות, וארא, בֹא, בשלח, יתרו ומשפטים – בראשי תיבות: שובבי"ם.

 

בפרשיות אלו מבוארים כל ענייני הגלות של בני ישראל וכל ענייני גאולת מצרים, עד שבני ישראל הגיעו לומר "נעשה ונשמע" (שמות כד, ז), כמו שמפורש כתוב בפרשת משפטים. וכמו שבפרשיות הללו סרו מנפשות ישראל כל המסכים המבדילים, כך גם בימינו אלו אפשר להסיר את כל המסכים והחלודה מעל הנפש…

ימי השובבי"ם הם ימים המסוגלים לתשובה עליונה, וכל אדם ישתדל בימים אלו לתקן מעשיו כפי כוחו. עלינו לדעת, שכל שינוי ומעשה טוב שאדם עושה, ולוּ הקטן ביותר, יש לו משמעות עצומה למעלה, והוא פועל רבות ונצורות. ולא עוד, אלא אפילו רצון טוב לא הולך ריקם, ומזכך את נפשו של האדם.

ונרמז בפסוק: "שׁוּבוּ בָנִים שׁוֹבָבִי"ם" (ירמיה ג, כב), שעיקר כל הצרות והגלויות, רחמנא ליצלן, הם על ידי חסרון הדעת, שזהו ענין שובבי"ם, שכל אחד הולך בעולם כמו משוגע ושובב ממש, כמו שכתוב: "וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב בְּדֶרֶךְ לִבּוֹ" (ישעיה נז, יז), וכשיבין האדם בעצמו כל זאת איך הוא שובב ומשוגע ממש, כי הולך אחרי שרירות לבו, ואינו מסתכל על תכליתו הנצחי, בוודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה לה' יתברך עד שיזכה ברבות הימים לדעת דקדושה…