פדיון הבן – כל החיים…

פרשת בא שנקרא כולנו בשבת הקרובה מתחילה בדו-שיח בין פרעה למשה ומסתיימת במצוה חשובה לכאורה אין קשר בין שניהם אך רעיון אדיר מאחד ביניהם המצוה המובאת בסוף הפרשה – פדיון בכורות מאחר וה' אותם הציל מהאחרונה שבמכות לכן אמר ה' כל בכור שייך לי אך אפשר לפדותו תמורת חמשה סלעים ללוי בימינו כנגד מצוה זו […]

רבי ישראל אבוחצירא – ה"בבא סאלי"

הבבא סאלי שושלת של קדושה היא משפחת אבוחצירא המעטירה, מזה מאות בשנים. אבי המשפחה הראשון – רבי שמואל, היה גדול בתורה, ומרן החיד"א הזכירו בספר "שם הגדולים". מסורת היא בידי המשפחה ששמו "אבו-חצירא" – אבי המחצלת – נקרא כך על שם נס ומופת שנעשה עימו, כאשר בשובו משליחות בטורקיה הפליג על גבי מחצלת עד לחופי […]