קבלת קהל (גברים):

בבית המדרש המאיר לארץ, רחוב הקציר 666, נתיבות.

ימי חמישי בערב – לאחר השיעור המרכזי

ימי שישי בבוקר – לאחר שחרית, עד השעה 8:00