מתנות לאביונים - בו ביום ה'תשפ"ד

התרומה תועבר למשפחות נזקקות, ביום חג הפורים

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)
פרטי חשבון בנק