מגדלי השלום – לא רק בתל אביב…

'אמאאא!  תראי ,בניתי מהמגנטים מגדל עד הנברשת' 'פשש, מיכלי!' – התפעלתי בנימה נרגשת 'איך הצלחת להעמיד  כזה מגדל חזק ויציב?' 'פשוט העמדתי הרבה מגנטים על הרצפה מסביב ואז – הסבירה כאדריכלית עם תעודה הנחתי מגנט על מגנט – המון זמן לקחה העבודה' ובעוד כולה מנגבת אגלי זיעתה מהבניה שלומי הקטן עבר ..נגע בזרת… והמגדל היֹה […]

הרב מרדכי אליהו | כ"ה סיוון

ראשית דרכו השנה שנת ה'תרפ"ט, העיר ירושלים של אותן שנים תמימה היא, פשוטה ומלאת רוך. אליה נקבצו ובאו משפחות יהודים מכל רחבי תבל. בין המשפחות העולות ארצה ובוחרות לשכון כבוד בעיר הבירה היתה משפחת אליהו… משפחת אליהו שרשיה במצוקי ארץ הם תלויים, מתפסים ועולים במעלות סולם השרשים עד אביר הרועים, רבינו יוסף חיים מבגדאד זצוק"ל […]