ב. שמות

זריזות במצוות

פרשת ויקהל פקודי

מעלת יום שבת קודש

פרשת כי תישא

מקשה תיעשה המנורה

פרשת תצווה

לעשות דירה לה' יתברך

פרשת תרומה

ארבע אמות של הלכה

פרשת משפטים

מעלת מצות כיבוד אב ואם

פרשת יתרו

מעלת אמירת שירת הים

פרשת בשלח

כבוד חכמי ישראל

פרשת בא

הקב"ה גוזר וצדיק מבטל

פרשת וארא

מאמינים בני מאמינים

פרשת שמות

לא להפוך את הקללה לברכה

פרשת פקודי

לא להחמיץ הזדמנות נפלאה

פרשת ויקהל

טוען...